Radio

Televisie

Organisatie

Bestuursleden

Gert van der Wiel

Bob Buwalda

Hanneke Dekker

Egbert Dijkstra

Klaas Hoekstra

T. Hooghiemstra

Herman Maatman

  1. S.Meems

Aaltje Minnesma

Anne Mink

Ids Mink

Eeltje Sixma

Lammie Toering

Elske van der Valk

Bert Verburgh

Baukje Visser

  1. R.de Vries

Simone Woudstra

Presentatie


Manon van den Berg

Bea de Boer

Petra Bos

Jan Brinksma

Akke Fokkens

Tine Hollander

Martin de Jong

Steven de Jong

Daan Kouwenhoven

Erica Krikke

Wiebe Krist

Herman Kuipers

Tinaliet de Leeuw

Marieke Leenstra

Renze Lolkema

Marja Minnesma

Nienke Niezing

Anno Rijpkema

Francine Teijema

Reitse Spanninga

Will Vandersloot

Marja Venema

Jouke de Vries

Jaap Temming

Gea Zoetemeijer

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Presentatie


Martijn Agricola

Jan Nico van Aalsum

Michelle Baas

Arnold de Beer

Frank de Beer

Piebe van der Berg

Rudi van der Berg

Carmen van Beusekom

Jelle Booy

Petra Bos

Jan Bouwhuis

Albert Brouwer

Jan Brinksma

Sierk Buwalda

Yme Dikkerboom

Menno Dijkstra

Erik Feenstra

I. Finnema

Bas Gemmink

Matthijs Gemmink

Aukje Gietema

Hielke de Graaf

Koos Groenveld

Marco de Haan

Jan ten Hage

Lammert  Haven

Nico Haven

Karin Hazelhoff

Gerard Hemmes

Jappie van Hes

Martijn Hiemstra

Rianna Hilarius

Jacob Hoekstra

Jel van Hofwegen

Jetty Holtrop

Sipkje Holtrop

Wim Houtsma

Jan de Jong

Herman de Jong

Martin de Jong

Andries Jonker

Sybrand Kooystra

Herman Kleinsmit

Ronnie Kleinsmit

Erica Krikke

Wiebe Krist

Ynte Kuindersma

Herman Kuipers

Jelmer Kuyper

André Lageveen

Charlot Lansu

Erik Lansu

Marieke Leenstra

Ina Liemburg

Martijn Liemburg

Renze Lolkema

Griet Meester

Bouke van der Meulen

Meine Minnesma

Minne Minnesma

S. Mulder

Cor van Nieuwenhoven

Nienke Niezing

Klaas Oenema

Janny Oostwoud

Piet Paulusma

Jacob Poelman

Rinny Pijpker

Jaap Praamstra

Helen Schilt

Sipke Schilt

Mahinder Sewman

Anne Snijder

Auke-Jan Snijder

Meindert Tjerkstra

John Valkenburg

Will Vandersloot

Jan van der Veen

Loesje van der Sloot

Erik Venema

F. Vermaning

Wiepie Vermaning

Harry Visser

Bauke van der Vliet

Jouke de Vries

Mark der Weduwen

Rob van der Wal

Joost van der Werf

Berny van de Wetering

Sieds Wijnalda

Hilly Wind

Kevin Wolters

Wiebren de Wrede

Niek Zuidhoff

Wouter Zijlstra

Techniek/ Redactie


Jeen Arendz

Auke Bannink

Marijn Buitenwerf

Douwe Bijlsma

Martin Brandsma

Johan Brouwer

Jelly Broer

Piter Claus

Marjolein Doets

Fred Geerling

Vadim Gorlovitski

Hessel de Graaf

Maarten Held

Henk Hogendoorn

Anneke Holwerda

Folkert de Hoop

Martin de Jong

Rinske de Jong

Gerko Jonker

Michiel Kloppenburg

Sybrand Kooystra

Erik Kruger

Nils Kwakman

Albert Lepstra

Hans Nijdam

Harm Nijholt

Tjardo Oord

Jaap Praamstra

Bauke Regnerus

Menno Ringersma

Jelle Russchen

Liona Samplonius

Errit Sietzema

Bart van Sinderen

Kleis van der Singel

Bart van Sinderen

Gerard van Soest

Jan van der Veen

Meindert van der Zee

Albert Stastra

André Stoelwinder

Erwin Veening

Klaas Veenman

William de Vries

Jork Wielinga

Mischa de Wilt

Mirjam de With

Wouter Witter

Kevin Wolters

Carlo Zijlstra

Marcel Zijlstra

Techniek


Harry Altenburg

Stefan Baaij

Bastiaan de Boer

René Bosma

Johan Brouwer

Peter Dirksen

Geert Jan Fekken

Bart de Haan

Henk de Hey
Willem Heinsius

Marten Holtrop

Folkert de Hoop

Bart de Jong

Uudzuu Kartodikromo

Freerk Kroes

Frans Klijnstra

Klaas Kunst

Teun Kunst

Vera Kunst

John van der Meer

Auke Postma

Hans Schriever

Tjeerd Veldstra

Jan Vermaning

Ate van der Werf

Jan Wielenga

Initiatiefgroep


Jan Bosma

Keimpe Bosma

Lieuwe Brink

Doeke Brouwer

Bob Buwalda

Pier Haven

Klaas Hoekstra

Jan Jonkman

Klaas Koornstra

Herman Kleinsmit

Ynte Kuindersma

Minne Minnesma

Will Vandersloot

Redaktie


Wieger Blom

Aukje Bosch

Lydia Bosma

Rene Bosma

Andries Eekhof

Sipkje Holtrop

Ybele Jonker

Thea Jonker

Lorena Josephia

Stef Kuindersma

Alie Kroes

Freerk Kroes

Koos Liemburg

Jeanet Liefting

Talina Postma

Eddy van der Schaaf

Ria van der Sloot

Wiepie Vermaning

Froukje Wolters

Hanny Zeldenthuis

Secretariaat


Loltje van Gelderen Carla de Jong

Wiepie Vermaning

William de Vries

Geertje de Wilde

Loesje van der Sloot

Eki van der Zee

Voorzitter bestuur


Roel Boersma

Joop Postma

Frits Wind

Sytze Meerema

Luc Hazelhoff

Stationmanager


Minne Minnesma

Wiebe Krist

Frank de Beer

Age Hartsuiker

Titia Muizelaar

Nico Vogelzang

Programmaleider


Will Vandersloot

Herman de Jong

Coördinator


Klaas Hoekstra

Tekst TV / Infokanaal

Willem Bosma

Jelly Broer

Jitty Kleistra

Martin de Vries

Facilitair


Gerrit Boersma

Franke Koopman

Menno Ringersma

Naar bovenshapeimage_5_link_0

Coördinator


Klaas Hoekstra

Jelle Russchen

TV